Denon PMA-800NE | OD RĘKI | Wzmacniacz , Raty, Dostawa 0zł, Salon Warszawa

Stereofoniczny wzmacniacz Denon PMA-800NE o mocy 85W na kanał przy 4 Ω

 • Producent: DENON
 • Dostępność: Jest Jest
 • Czas realizacji: DOSTĘPNE OD RĘKI
  Przedłużona ochrona serwisowa EasyProtect®
  Wybierając przedłużoną gwarancję zyskujesz nawet 3 lata dodatkowej ochrony serwisowej swojego sprzętu.
Gwarancja bezpieczeństwa

Przesyłki nadawane przez nas sklep są zawsze ubezpieczone na czas transportu dla zwiększenia Państwa bezpieczeństwa i komfortu

Urządzenia Denon pochodzą z polskiej dystrybucji urządzeń audio wideo firmy HORN S.A.

 

 1. Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.
 2. Ujawnione w okresie gwarancji wady będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni, licząc od daty przyjęcia sprzętu do serwisu.
 3. W przypadku zaistnienia konieczności importu części z zagranicy, czas naprawy ulega wydłużeniu o czas niezbędny do sprowadzenia części. Klient zostanie poinformowany o przewidywanym czasie naprawy sprzętu w związku z koniecznością importu części z zagranicy.
 4. Naprawa w ramach gwarancji, będzie wykonywana po przedstawieniu:
  - podpisanego przez klienta dokumentu gwarancyjnego dotyczącego wadliwego sprzętu,
  - ważnego dowodu zakupu sprzętu z uwidocznioną datą sprzedaży.
 5. Fakt i datę wykonania naprawy serwis poświadcza w dokumencie gwarancyjnym.
 6. Klient ma prawo ubiegać się o wymianę towaru na nowy, jeżeli:
  - w okresie gwarancji serwis dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal wskazywał będzie wadę uniemożliwiającą używanie zgodnie z przeznaczeniem.
  - serwis stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady nie jest możliwe.
 7. Jeżeli, po spełnieniu warunków określonych w pkt 6 wymiana sprzętu na nowy nie jest możliwa, klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
 8. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane normalnym zużyciem eksploatacyjnym (paski napędowe, żarówki, lasery odczytujące itp.).
 9. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia spowodowane dotyczące pasków napędowych, żarówek, laserów odczytujących.
 10. Nie są objęte gwarancją uszkodzenia powstałe z przyczyn zewnętrznych, takie jak: urazy mechaniczne, zanieczyszczenia, zalania, wyładowania atmosferyczne, przepięcia sieci energetycznej, niezgodna z instrukcją obsługi instalacja sprzętu oraz aktualizacja oprogramowania, obsługa niezgodna z przeznaczeniem, uszkodzenia głośników na skutek przeciążenia sygnałem, oscylacji wzmacniacza lub źródła sygnału, pojawienie się napięcia stałego na wyjściu wzmacniacza.
 11. Warunkiem powoływania się przez Klienta na uprawnienia wynikające z niniejszej gwarancji jest używanie, konserwacja i przechowywanie sprzętu w sposób określony w instrukcji obsługi.
 12. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych wskutek braku odpowiedniego zabezpieczenia przez klienta sprzętu podczas transportu, w szczególności wyjmowania, wkładania i przenoszenia urządzenia.
 13. Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu. Zastrzeżenie to obejmuje również wykorzystanie sprzętu amatorskiego do celów profesjonalnych. Uszkodzenia tego typu mogą być usunięte na koszt klienta.
 14. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu parametrów technicznych wyrobu, o ile są one zgodne z podawanymi przez producenta w instrukcji obsługi.
 15. Serwis ma prawo odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku:
  a) stwierdzenia sprzeczności pomiędzy danymi wynikającymi z dokumentów a znajdującymi się na sprzęcie,
  b) naruszenia lub zerwania plomb,
  c) uprzedniego dokonania napraw we własnym zakresie,
  d) zmian konstrukcyjnych, w tym przeróbek i adaptacji sprzętu.
 16. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej jest równoznaczna z utratą gwarancji.
 17. Powyższe warunki gwarancyjne nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
 18. Odmowa wykonania naprawy gwarancyjnej z przyczyn określonych w pkt. 15 ppkt. b)-d) jest równoznaczna z utratą gwarancji.

Zgłoszenie Sprzętu do Naprawy

 

Warunkiem uzyskania wydłużonej gwarancji HORN jest rejestracja urządzenia

Możesz zwrócić produkt w ciągu 14 dni.

 • Urządzenie objęte gwarancją polskiego dystrybutora - firmy HORN
 • Istnieje możliwość umówienia podłączenia sprzętu w domu (Warszawa i okolice)
 • Przesyłka kurierska ubezpieczona
 • Istnieje możliwość umówienia prezentacji sprzętu w domu (Warszawa i okolice)

Nowy Denon PMA800NE to zintegrowany wzmacniacz stereofoniczny który wprowadza nowe standardy jakości dźwięku do urządzeń Hi-Fi stereo Denon.

Dzięki wbudowanym wejściom cyfrowym i zintegrowanej sekcji gramofonowej Phono.

Nowy model wzmacniacza Denon PMA-800NE zachował w sobie to co dobre z poprzedniej serii i nadal zachwyca rewelacyjnym dźwiękiem w pełnym paśmie audio - od wysokich tonów po niski i głęboki bas.

Ciesz się muzyką w wysokiej rozdzielczości dzięki zastosowaniu przetwornika cyfrowo analogowego 192kHz / 24 bit. Moc 85W na kanał przy 4 Ω pozwala na swobodne napędzenie kolumn do poziomu potrzebnego dla uzyskania optymalnego dźwięku. Denon PMA800 NE zasilany jest tranzystorami mocy Denon Advanced High Current (AHC) co zapewnia niezwykle wysoką wydajność bez utraty jakości dźwięku, subtelności i muzycznych detali.

Bogaty wybór wejść cyfrowych (3 wejścia optyczne i jedno coaxilane) pozwala na swobodne podłączenie urządzeń audio wideo do wzmacniacza Denon.

 

Denon PMA-800NA specyfikacja